2.5.07

Adósság és Kölcsön Örvény

(A bejegyzéseim végén meg szoktam ígérni, hogy miről lehet, majd olvasni a következőben, de gyakran jut eszembe két blogírás közben, hogy valami mást kellene írnom. Arra gondolok, hogy máshogy kellene megfogalmazni, érthetővé tenni, illetve más irányból kellene megközelíteni a témát, hogy
- reményeim szerint -, megérhető legyen, amit meg szeretnék mutatni a pénzről, a pénz és a pénz-hatalom viselkedéséről, hogy több pénzünk lehessen, illetve könnyebbé válhasson az életünk. Jó hosszú mondat!)


Ha legalább két-három korábbi bejegyzést elolvasott, illetve ha eddig nem értett meg valamit és visszatért a blog elejére, hogy letisztázzon néhány alapfogalmat, akkor most ezt könnyen meg fogja érteni, és a hasznára fog válni:

Nem az ország kormánya által irányított központi bank pénznyomdája vagy korábban a helyi uralkodó szabályozza a forgalomban lévő pénz mennyiségét, mivel a kereskedelmi bank az általa birtokolt saját tőke illetve a nála elhelyezett betétek akár 100x-osát is kiadhatják kölcsönbe. Ez a részleges fedezet módszere.
(Ez gyakorlatilag, a józan ész szerint lopás, mivel olyan pénzt kell az adósnak visszafizetni, amit a bankár vagy a betétes nem is birtokolt.
A bank által kölcsönadott pénz, nem pénz, azaz az értékez szimbolizáló, annak cseréjét segítő eszköz, hanem csak adósság.
A bankár olyan pénzt ad kölcsön, amit ő "
elővarázsol" a semmiből. Hihetetlen, de így igaz!)

A kibocsátott kölcsönnel a forgalomban lévő pénz (digitális pénz) mennyisége megnövekszik.
A hitelt felvevő ígértet tesz, és garanciát vállal a fedezetével, például vagyontárgyainak biztosítékul adásával, hogy majd visszaadja a banknak a pénzt és még több pénzt, azaz a kamatokat is (+ kezelési költségeket, stb.). Tehát több pénzt ad vissza, mint amit kapott.
Kölcsönzött pénz + a kölcsönzött pénz kamatai = visszafizetett kölcsön-pénz.
A visszafizetett pénz mindig több pénz (néha sokkal nagyobb mennyiségű pénz), mint a kölcsön be, hitelbe kapott pénz.
Ez azt hozza magával, hogy egy adott időpontban mindig sokkal több majd visszafizetendő pénz (adósság) van a mérleg egyik oldalán, mint forgalomban lévő pénz mennyisége a másik oldalán. Ez azt jelenti...

Egy példa: Ha egy 100 fős zárt faluban, ahol 10 000 (saját, csak a faluban használt) aranypénz , illetve a bankárnál letétbe helyezett aranyat igazoló papír (azaz papírpénz) van forgalomban.
A közösségbe élő(sködő) bankárnak joga van arra, hogy a nála letétbe helyezett arany kétszereséről készítsen letéti igazolást.
(Ezt megengedte neki a törzsfőnök fia aki a "pénzügyminiszter"),
de ezt ők nem mondják el a falu lakosainak.
Ez gyakorlatilag letéti igazolás, azaz pénz hamisítás.)

Miután a bankár kölcsönt adott (1000 letéti igazolást, azaz pénzt) a helyi szabónak 1 évre 20%-os kamatra, akkor annak majd 1000 + (1000 x 0,2) = 1200 aranypénzt (letéti igazolást), azaz papírpénzt fog kell visszafizetnie.) Mit okoz ez a falu közösségében?

A molnárnak a kölcsönből fejlesztést kell létrehoznia, amivel több és jobb szolgáltatást képes nyújtania a közösségnek. Ha az ő szolgáltatása valóban jobb lesz, akkor azok is hozzá fognak járni őröltetni, akik eddig otthon őröltek. A molnárnak így megnövekszik a bevétele, (ha emellett nem növekszik azonos arányban a kiadása, akkor képessé válik visszafizetni a kölcsönt.
(Ha nem sikerül a fejlesztés, akkor bankáré lesz a félkész fejlesztéssel együtt a malom, amit egy árverésen olcsón elad a helyi törzsfőnök fiának fillérekért, hogy az továbbra is engedélyezze a bankár működését.)

Vegyük észre, hogy annak a több pénznek (a kamatoknak) valahonnan jönnie kellett, amit a bankárnak visszaadott a molnár. Ez a pénzt a molnár ügyfeleitől jön.
Korábban a molnár elköltötte a hozzá befolyó pénzt a közösségben, tehát ő az értékes szolgáltatását a mások által létrehozott értékes dolgokra (élelmiszerre, ruházatra, a háza kifestésére) cserélte a kapott pénzt. Tehát a hozzá befolyó pénz így visszakerült azokhoz, akiktől szolgáltatásaiért cserébe
kapta azt.

A kölcsön kamatainak visszafizetéskor viszont több pénz került ki a forgalomból, azaz a vissza bankárhoz. Ez azt jelenti, hogy néhányan, akik pénzt adtak a molnárnak szolgáltatásáért azoktól a molnár nem fog vásárolni, mert a pénzt, ami hozzá befolyt nem költi el, hanem kamatként a bankárnak adja.
Akitől eddig a molnár vásárolni szokott, de már nem vásáról, az elszegényedik, mert ő kifizette az őröltetésért a pénzt, de a molnár nem veszi meg a kenyerét. A péknek a kenyér elkészítésébe belefektetet munka és pénz nem térül meg.
(A "térül" szó itt azt jelenti, hogy elmegy és visszajön.)

Összefoglalva: Azáltal, hogy a kölcsönt felvevőnek több pénzt kell visszaadnia, mint amit kapott. A társadalomban valakinek el kell elszegényedni, hogy a bankárnak több pénze lehessen!
Hogy az elszegényedés (és adós rabszolgává tétel) ne váljon óriási mértéküvé és túl fájdalmassá, hogy ne lázadjanak fel az emberek a korrupt bankár hatalom ellen, ezért bankár könnyűvé teszi az emberek számára a kölcsönök, hitelek (fogyasztási hitelek, támogatott lakás kölcsönök, hitelkártya hitelek) felvételét.

Ez egy véget nem érő (kölcsön pénz) + (kamata pénz) = (visszafizetendő pénz), azaz a
visszafizetendő pénz mindig több mint kölcsönzött pénz, (adósság > kapott kölcsön).

Ha a bankok nem adnak újabb kölcsönöket és egyre többet, akkor a társadalomban egyre kevesebb pénz lenne forgalomba. Ez azt eredményezné, hogy egyre többen szegényednek el, vagy vállalkozóként
csődbe mennek. És azok, akik nem fizették még vissza az kölcsöneiket a kamatokkal együtt, azok egyre élesebb versenybe lennének a pénz megszerzésért, hogy visszafizethessék a kölcsöneiket, hogy ne veszítsék el a vagyonukat, hogy ne legyen a biztosítékként adott vagyonuk a banké.

A kamatos kölcsön, illetve az, hogy a bank nem a betétesek pénzét adja kölcsön, hanem semmiből gyártott pénzt folyamatos egyensúly hiányt okoz, azaz a bankoknak újabb kölcsönöket kell adniuk, hogy legyen a társadalomban elég pénz azaz több pénz (kölcsön + kamata) visszafizetésre. Ha nem elérhető viszonylag olcsó hitel, akkor gazdasági válság alakul ki, ami tömeges éhínségbe, és lázadásokba, forradalomba, majd rendőrállamba, véres diktatúrába torkollana, ahogy ezt már a történelem bizonyította (és manapság is folyamatosan bizonyítja)!

Ahhoz, hogy a nyugati a fogyasztói, a kölcsönökre épülő "fejlett" társadalom fennmaradhasson egyre gyorsabb fogyasztásra kell ösztönözni az embereket és cégeket, hogy azok, akik hitelt vettek fel minél hamarabb és minél több bevételre tegyenek szert.
A cégek arra törekednek, hogy versenytársaik előtt ők szerezzék meg a vevők pénzét, hogy visszafizethessék a kölcsöneiket, amik nélkül nem tudnának működni, hogy újabb kölcsönöket vehessenek fel a fennmaradáshoz.

Ez egy megállíthatatlannak tünő globális folyamat! Úgy tünik, hogy a Föld ásványkincseinek, termőföldjének, ivóvizének, a tiszta levegőjébek, élővilágának egyre gyorsabb felemésztésével tartható fenn az a "fejlődés".
Ez gyakran jár környezet szennyezéssel, környezet pusztítással.
Látszólag csak az elmaradott, a fejlődő országokban működtetet rabszolga (éhbér) munkával hihetetlenül olcsón előállított, majd sokszoros áron a fejlett "gazdag" országokban eladott, elfogyasztott, gyorsan elhasznált, eldobható termékekkel lehet fenntartani ez az adósság spirált! (Ez gyakran csak hódításakkal és katonai erőval történő elnyomással valósulhat meg.)
Ez őrület! Ez teljesen gonosz és elnyomó! Nem így van?

Holnap tényleg leírom, hogy mi a globális és az egyes egyént, tehát Önt is érintő gazdasági elnyomás megoldása, és hogy miként lehet kikerülni ebből az ördögi körből.
(Ez segíteni fog abban, hogy Ön is több pénze legyen, hogy meggazdagodjon, ha akar, és ha megérdemli.)


.

Több Pénz, Meggazdagodás? Segítsen másoknak, segítsen önmagának...! Hogyan?

Alánlja ezt a (www.penz-penz.blogspot.com) blogot azoknak, akiknek több igaz adatra lenne szüksége a pénzről, a maggazdagodásról, hogy elérhessék a céljaikat! Kihelyezhet a blogojára, weboldalára egy ide mutató linket, hivatkozást is (a Pénz, és Több Pénz szöveggel), hogy mások is ide találjanak! Linkcserére is van lehetőség: Email.

Korábbiak Időrendben: